Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Medlemsskab
Billedarkiv
Andre foreninger
Index
 

Sundby Kogræsserforening - Koklapperne

29. juli
En af vores kvier nedkom med en tyrekalv

19. juli:
Vagtplanen opdateret
23. juni: Der er stadig ledige andele, se Medlemsskab/Bliv medlem
Kalven er nu kommet op at stå

Kalven kom i pleje og er nu på egne ben, 30. juli 2014


Mor og kalv, Kalvebod fælled 29. juli 2014 (Foto Åsa Harvard)

Mor og kalv på Kalvebod fælled, 29. juli 2014
(Foto Åsa Harvard)


Kalven masseres, og fodres med moderens råmælk, 29. juli 2014

Kalven masseres, og fodres med moderens råmælk, 29. juli 2014
(Foto Karen Borchersen)


En glad kvie på Kalvebod fælled 1. juni 2014 (Foto Thomas Saxtoft)

En glad kvie på Kalvebod fælled 1. juni 2014
(Foto Thomas Saxtoft)


De første kvier 2014

Kvierne flokkes om spandene på koklapperkurset den 24. maj
(Foto Flemming Sørensen)

Vi er en forening med knap 100 familier, som er fælles om at passe 20 Hereford kvier på Amager fælled - fra maj til slagtningen i oktober.

Vores forening bygger på især fire værdier:

  • dyrevelfærd
  • naturpleje
  • godt kød
  • socialt samvær

Sundby Kogræsserforening er stiftet i 2005 og vi er nu i gang med sæson 2014.

Kvæget går på græs fra ca. 1. maj til medio oktober på en fold nær ved Naturcentret og metrostationen på Vestamager. Kvæget indgår i naturplejen sådan at især trækfugle kan bruge området som foderplads.

Det er foreningens mål at kødet så vidt muligt produceres på et økologisk forsvarligt grundlag. Medlemskab betyder, at du og din familie er med til at passe dyrene og får kød til fryseren.

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen flemming.s@webspeed.dk