Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Medlemsskab
Billedarkiv
Andre foreninger
Index
Foreningen er på facebook
 

Sundby Kogræsserforening - Koklapperne

Generalforsamling 23. marts kl 18:30

 


Så fik vi adgang

kvierne har fået adgang til folden med den sjældne plante - uhmm, der er dejlig meget græs
(foto Flemming Sørensen)


En glad kvie på Kalvebod fælled 1. juni 2014 (Foto Thomas Saxtoft)

En glad kvie på Kalvebod fælled 1. juni 2014
(Foto Thomas Saxtoft)


De første kvier 2014

Kvierne flokkes om spandene på koklapperkurset den 24. maj
(Foto Flemming Sørensen)

Vi er en forening med knap 100 familier, som er fælles om at passe 20 Hereford kvier på Amager fælled - fra maj til slagtningen i oktober.

Vores forening bygger på især fire værdier:

  • dyrevelfærd
  • naturpleje
  • godt kød
  • socialt samvær

Sundby Kogræsserforening er stiftet i 2005 og vi er ved at gå i gang med sæson 2015.

Kvæget går på græs fra ca. 1. maj til medio oktober på en fold nær ved Naturcentret og metrostationen på Vestamager. Kvæget indgår i naturplejen sådan at især trækfugle kan bruge området som foderplads.

Det er foreningens mål at kødet så vidt muligt produceres på et økologisk forsvarligt grundlag. Medlemskab betyder, at du og din familie er med til at passe dyrene og får kød til fryseren.

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen flemming.s@webspeed.dk